ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο καταχώρησης

Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη


Προσωπικά Στοιχεία


Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικου δρομέα
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικου δρομέα

Αθλητικά Στοιχεία

Καλύτερη Επίδοση

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία που ακολουθούν μόνο αν έχετε τερματίσει σε αντίστοιχο αγώνα τα τελευταία τρία (3) έτη.

Σχόλια


Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι.