Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

1051
918
26
10895
Male
60-64
0:58:42
0:57:14
GRE

 

1052
919
128
12185
Male
35-39
0:58:43
0:56:15
GRE

 

1053
920
312
12341
Male
19-34
0:58:43
0:56:22
GRE

 

1054
921
313
11711
Male
19-34
0:58:43
0:57:00
GRE

 

1055
922
93
12607
Male
50-54
0:58:44
0:58:08
GRE

 

1056
923
314
13171
Male
19-34
0:58:44
0:54:55
GRE

 

1057
924
94
10389
Male
50-54
0:58:44
0:58:25
GRE

 

1058
925
129
10545
Male
35-39
0:58:45
0:55:54
GRE

 

1059
926
152
12834
Male
40-44
0:58:45
0:55:47
GRE

 

1060
927
95
11285
Male
50-54
0:58:45
0:57:21
GRE

 

1061
928
153
12628
Male
40-44
0:58:45
0:55:46
GRE

 

1062
929
315
13164
Male
19-34
0:58:46
0:54:43
GRE

 

1063
930
130
11300
Male
35-39
0:58:47
0:57:23
GRE

 

1064
931
27
12924
Male
60-64
0:58:48
0:57:51
GRE

 

1065
932
96
10851
Male
50-54
0:58:48
0:56:25
GRE

 

1066
933
27
11706
Male
15-18
0:58:48
0:55:50
GRE

 

1067
134
18
13240
Female
40-44
0:58:49
0:55:50
GRE

 

1068
934
28
10081
Male
60-64
0:58:49
0:58:44
GRE

 

1069
935
316
55015
Male
19-34
0:58:50
0:56:56
GRE

 

1070
135
19
10946
Female
40-44
0:58:50
0:58:24
GRE

 

1071
936
131
10951
Male
35-39
0:58:50
0:56:01
GRE

 

1072
937
115
12086
Male
45-49
0:58:51
0:56:57
GRE

 

1073
938
317
12952
Male
19-34
0:58:51
0:58:41
GRE

 

1074
136
20
12310
Female
40-44
0:58:54
0:58:07
GRE

 

1075
939
154
12491
Male
40-44
0:58:54
0:57:27
GRE

 

1076
137
60
11019
Female
19-34
0:58:54
0:55:27
GRE

 

1077
138
25
12365
Female
35-39
0:58:54
0:57:44
GRE

 

1078
940
9
11406
Male
<15
0:58:55
0:57:28
GRE

 

1079
941
318
11377
Male
19-34
0:58:55
0:54:40
GRE

 

1080
139
61
12379
Female
19-34
0:58:55
0:57:45
GRE

 

1081
942
132
12366
Male
35-39
0:58:56
0:57:45
GRE

 

1082
943
97
12879
Male
50-54
0:58:57
0:57:06
GRE

 

1083
944
133
10777
Male
35-39
0:58:57
0:57:16
GRE

 

1084
945
98
13211
Male
50-54
0:58:58
0:58:58
GRE

 

1085
946
155
10732
Male
40-44
0:58:58
0:56:47
GRE

 

1086
947
116
11386
Male
45-49
0:58:58
0:56:57
GRE

 

1087
948
117
10927
Male
45-49
0:58:58
0:58:38
GRE

 

1088
949
29
13313
Male
60-64
0:58:59
0:57:30
GRE

 

1089
950
319
10848
Male
19-34
0:59:00
0:55:11
CYP

 

1090
951
156
12154
Male
40-44
0:59:00
0:56:16
GRE

 

1091
952
320
10623
Male
19-34
0:59:01
0:55:11
GRE

 

1092
140
62
11710
Female
19-34
0:59:01
0:57:12
GRE

 

1093
141
63
13192
Female
19-34
0:59:02
0:56:43
GRE

 

1094
953
321
13000
Male
19-34
0:59:05
0:56:52
ITA

 

1095
954
322
10837
Male
19-34
0:59:05
0:58:14
GRE

 

1096
955
157
10474
Male
40-44
0:59:05
0:58:28
GRE

 

1097
956
53
12278
Male
55-59
0:59:06
0:54:03
GRE

 

1098
957
323
12711
Male
19-34
0:59:07
0:56:50
GRE

 

1099
958
118
10718
Male
45-49
0:59:07
0:54:53
GRE

 

1100
959
119
12176
Male
45-49
0:59:07
0:55:06
GRE

 


Page 22 of 57 Results 1051 - 1100 of 2818