Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

201
168
72
53548
Male
19-34
0:27:29
0:20:46
ALB-AKMH RUNNING TEAM

 

202
34
1
56395
Female
50-54
0:27:32
0:26:32
GRE-LADIES FIRST

 

203
169
10
51038
Male
35-39
0:27:33
0:27:29
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

204
170
1
56162
Male
60-64
0:27:34
0:27:23
GRE-FITNESS STATION

 

205
171
11
56325
Male
55-59
0:27:36
0:27:16
GRE-THERASPORT

 

206
172
2
50390
Male
60-64
0:27:42
0:27:11
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

207
173
20
10267
Male
40-44
0:27:43
0:26:42
GRE-ΣΕΕΔΑ

 

208
35
22
55688
Female
19-34
0:27:45
0:27:45
GRE-COSMOTE

 

209
36
23
50056
Female
19-34
0:27:46
0:26:19
CYP

 

210
174
73
50389
Male
19-34
0:27:47
0:27:18
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

211
175
11
53748
Male
35-39
0:27:49
0:26:51
GRE-EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

212
176
21
61458
Male
40-44
0:27:49
0:27:05
GRE

 

213
177
12
50077
Male
<15
0:27:49
0:27:18
GRE

 

214
178
22
51533
Male
40-44
0:27:51
0:27:25
GRE

 

215
179
17
61252
Male
45-49
0:27:52
0:26:51
GRE-ΣΕΕΔΑ

 

216
180
12
50396
Male
35-39
0:27:53
0:27:32
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

217
37
5
50023
Female
<15
0:27:54
0:27:46
GRE

 

218
181
74
51443
Male
19-34
0:27:54
0:27:54
GRE

 

219
38
24
55678
Female
19-34
0:27:55
0:27:55
GRE-COSMOTE

 

220
182
75
50053
Male
19-34
0:27:55
0:27:29
CYP

 

221
39
25
55735
Female
19-34
0:27:55
0:27:55
GRE-COSMOTE

 

222
183
76
50600
Male
19-34
0:27:56
0:27:23
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

223
40
2
54776
Female
40-44
0:27:56
0:27:20
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

224
184
77
50669
Male
19-34
0:27:57
0:27:33
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

225
185
18
56440
Male
45-49
0:28:00
0:27:49
GRE-MAKIOS LOGISTICS

 

226
41
3
56217
Female
45-49
0:28:03
0:28:00
GRE-GURU

 

227
186
13
50718
Male
<15
0:28:05
0:27:43
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

228
187
23
51011
Male
40-44
0:28:05
0:27:20
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

229
42
26
50934
Female
19-34
0:28:06
0:27:35
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

230
43
3
51513
Female
40-44
0:28:07
0:27:54
GRE

 

231
188
13
51179
Male
35-39
0:28:10
0:27:23
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

232
189
14
54558
Male
35-39
0:28:12
0:26:50
GRE-NOVASPORTS RUNNING TEAM

 

233
44
2
57976
Female
35-39
0:28:12
0:27:53
GRE-ΑΣΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

234
190
15
50946
Male
35-39
0:28:16
0:28:01
GRE-PLAISIR

 

235
191
12
61228
Male
55-59
0:28:18
0:27:35
GRE-Εταιρια ΣΟΛ ΑΕΟΕ

 

236
192
78
50388
Male
19-34
0:28:18
0:27:48
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

237
193
79
50322
Male
19-34
0:28:21
0:27:22
GRE-COSMOTE

 

238
45
3
51616
Female
35-39
0:28:23
0:28:23
GRE-INTERSPORT RUNNING TEAM

 

239
46
27
57593
Female
19-34
0:28:26
0:28:26
GRE-UNION OPTIC-SHAMIR

 

240
194
80
61295
Male
19-34
0:28:27
0:28:02
SYR-Alexandria team

 

241
195
81
58130
Male
19-34
0:28:28
0:20:22
GRE-ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

 

242
196
82
51595
Male
19-34
0:28:29
0:28:18
GRE-PROPONISIS-BWIN

 

243
197
9
61342
Male
50-54
0:28:31
0:28:19
GRE-ΖΕΝΙΘ

 

244
198
83
50361
Male
19-34
0:28:31
0:28:19
GRE-DOLE RUNNING TEAM

 

245
47
28
50957
Female
19-34
0:28:32
0:28:05
GRE-GEOT

 

246
199
10
52001
Male
50-54
0:28:33
0:28:00
GRE

 

247
200
23
52002
Male
15-18
0:28:33
0:28:01
GRE

 

248
48
29
51629
Female
19-34
0:28:34
0:28:15
GRE

 

249
201
19
54895
Male
45-49
0:28:37
0:28:02
GRE-ABBRunningTeam

 

250
202
24
56365
Male
15-18
0:28:37
0:28:30
GRE-KOURKOURIKIS TRAINING GROUP

 


Page 5 of 163 Results 201 - 250 of 8139