Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο καταχώρησης

Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη


Προσωπικά Στοιχεία

Αναφέρεται μόνο στο αγώνισμα του Μαραθωνίου Δρόμου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικου δρομέα
Συμπληρώνεται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανήλικου δρομέα

Αθλητικά Στοιχεία

Καλύτερη Επίδοση

Δηλώστε την καλύτερη επίδοσή σας τα τρία τελευταία έτη. Είναι υποχρεωτική η αναφορά του αγώνα/της διοργάνωσης και της ημερομηνίας στην οποία καταγράψατε τη συγκεκριμένη επίδοση. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε τα σχετικά στοιχεία η δηλωθείσα επίδοση δεν θα ληφθεί υπόψη. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε καθόλου επίδοση που να αφορά στα τελευταία τρία χρόνια, τότε αυτομάτως τοποθετήστε τυχαία σε ένα από τα τελευταία blocks εκκίνησης.


Σχόλια


Δηλώνω ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής και τις σχετικές πληροφορίες και τις αποδέχομαι.

Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Ο Διεθνής Μαραθώνιος "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων, βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που θα εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό, ζητείται η συγκατάθεση του συμμετέχοντος για τις ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@atgm.gr μέχρι και 60 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.