Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

2501
1900
253
13445
Male
35-39
1:21:57
1:17:31
GRE

 

2502
601
97
13079
Female
35-39
1:21:59
1:20:51
GRE-Γ.Σ.Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΤΑΣΙΣ

 

2503
602
78
13417
Female
40-44
1:22:02
1:19:57
GRE-UFC THESSALONIKI

 

2504
1901
243
12173
Male
45-49
1:22:05
1:19:16
GRE-Coastal Rowing-ΟΦΘ

 

2505
1902
587
12160
Male
19-34
1:22:05
1:19:16
GRE-Coastal Rowing-ΟΦΘ

 

2506
603
79
11288
Female
40-44
1:22:11
1:18:04
GRE

 

2507
1903
39
12456
Male
65-69
1:22:14
1:21:33
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

2508
1904
3
12674
Male
75+
1:22:14
1:21:34
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

2509
1905
244
10616
Male
45-49
1:22:14
1:17:58
GRE

 

2510
1906
301
11867
Male
40-44
1:22:19
1:20:40
GRE-KLEEMANN S.A

 

2511
1907
588
11915
Male
19-34
1:22:20
1:21:49
GRE-ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

2512
604
73
11911
Female
45-49
1:22:21
1:20:36
GRE-ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

2513
605
80
11761
Female
40-44
1:22:31
1:21:40
GRE-100 RUNNING TEAM

 

2514
606
81
11065
Female
40-44
1:22:32
1:20:55
GRE-VazakasGarden FSB2

 

2515
607
82
13397
Female
40-44
1:22:32
1:20:55
GRE-Soul Dore

 

2516
608
74
10467
Female
45-49
1:22:32
1:20:56
GRE-VillageMare

 

2517
609
98
11270
Female
35-39
1:22:32
1:20:55
GRE-where there is a will, there is a way FSB2

 

2518
610
255
11879
Female
19-34
1:22:35
1:20:56
GRE-KLEEMANN S.A

 

2519
611
256
10527
Female
19-34
1:22:37
1:20:02
GRE

 

2520
612
257
12323
Female
19-34
1:22:37
1:20:23
GRE-GET FIT WITH MIKE

 

2521
613
258
12322
Female
19-34
1:22:38
1:20:23
GRE-GET FIT WITH MIKE

 

2522
1908
254
12611
Male
35-39
1:22:41
1:20:24
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

2523
1909
79
12407
Male
60-64
1:22:43
1:19:04
GRE-happy fit gym ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

 

2524
614
259
11289
Female
19-34
1:22:49
1:20:18
GRE

 

2525
615
260
10937
Female
19-34
1:22:52
1:19:44
GRE

 

2526
1910
589
11886
Male
19-34
1:22:53
1:21:53
GRE-KLEEMANN S.A

 

2527
1911
590
11117
Male
19-34
1:22:53
1:19:43
GRE

 

2528
616
261
10720
Female
19-34
1:22:56
1:19:54
GRE

 

2529
1912
591
11014
Male
19-34
1:23:03
1:22:48
GRE-Smart Fans Club Greece

 

2530
1913
245
13372
Male
45-49
1:23:14
1:21:57
GRE

 

2531
617
262
11447
Female
19-34
1:23:14
1:19:55
GRE

 

2532
618
263
12115
Female
19-34
1:23:15
1:19:55
GRE-BODY ART

 

2533
1914
592
11236
Male
19-34
1:23:17
1:20:30
GRE

 

2534
1915
112
11822
Male
55-59
1:23:22
1:19:14
GRE-ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

 

2535
619
264
10854
Female
19-34
1:23:26
1:21:16
BUL

 

2536
620
83
10430
Female
40-44
1:23:35
1:20:33
GRE

 

2537
1916
246
10426
Male
45-49
1:23:35
1:20:33
GRE

 

2538
1917
224
12862
Male
50-54
1:23:41
1:20:22
GRE-PLAISIR

 

2539
1918
19
13406
Male
<15
1:23:44
1:21:26
GRE-3ο Γυμν.Θερμης

 

2540
621
75
11364
Female
45-49
1:23:45
1:23:26
GRE

 

2541
1919
302
11824
Male
40-44
1:23:48
1:22:19
GRE-ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

 

2542
1920
303
11826
Male
40-44
1:23:48
1:22:21
GRE-ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

 

2543
622
84
11825
Female
40-44
1:23:48
1:22:21
GRE-ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ

 

2544
623
76
11525
Female
45-49
1:23:50
1:20:34
GRE-ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

 

2545
624
85
11994
Female
40-44
1:23:53
1:22:34
GRE-AMAZON FITNESS CLUB

 

2546
625
265
10383
Female
19-34
1:23:57
1:13:49
GRE

 

2547
626
266
10338
Female
19-34
1:24:08
1:20:29
GRE

 

2548
627
77
13474
Female
45-49
1:24:27
1:20:38
GRE

 

2549
628
267
12562
Female
19-34
1:24:35
1:21:50
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

2550
1921
255
12425
Male
35-39
1:24:36
1:21:51
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 


Page 51 of 57 Results 2501 - 2550 of 2818