Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

151
107
1
10460
male
60-64
0:36:34
0:36:20
GRE

 

152
45
17
6152
female
19-34
0:36:39
0:25:58
GRE-A21

 

153
46
4
5438
female
15-18
0:36:40
0:32:51
GRE-Skouras Running Team

 

154
108
14
5138
male
50-54
0:36:54
0:36:41
GRE

 

155
109
10
90139
male
35-39
0:37:01
0:36:54
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

156
110
44
5727
male
19-34
0:37:05
0:26:43
GRE

 

157
47
18
5110
female
19-34
0:37:11
0:37:05
GRE

 

158
111
45
5202
male
19-34
0:37:13
0:33:08
GRE-ActionAid

 

159
48
19
5097
female
19-34
0:37:18
0:37:08
GRE

 

160
49
20
5969
female
19-34
0:37:20
0:26:56
GRE-ΖΑΚCRET SPORTS

 

161
112
46
6076
male
19-34
0:37:24
0:27:14
GRE

 

162
113
7
5461
male
45-49
0:37:32
0:33:45
GRE-Skouras Running Team

 

163
114
11
90060
male
15-18
0:37:35
0:37:30
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

164
115
8
5238
male
45-49
0:37:37
0:33:34
GRE-Avra Running Team

 

165
50
21
90043
female
19-34
0:37:42
0:37:42
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

166
51
8
5539
female
50-54
0:37:46
0:33:24
GRE-YUPPI CAMP

 

167
116
12
5538
male
15-18
0:37:47
0:33:32
GRE-YUPPI CAMP

 

168
117
15
5605
male
40-44
0:37:47
0:33:48
GRE

 

169
118
7
5610
male
55-59
0:37:47
0:33:48
GRE

 

170
119
15
5629
male
50-54
0:37:49
0:33:50
GRE-ΕΛΠΕ RUNNING TEAM

 

171
120
47
5509
male
19-34
0:37:53
0:33:39
GRE-YUPPI CAMP

 

172
52
22
5892
female
19-34
0:37:57
0:27:49
NMK

 

173
121
9
6061
male
45-49
0:37:58
0:27:32
GRE

 

174
53
8
5851
female
40-44
0:38:01
0:27:42
GRE

 

175
122
48
5795
male
19-34
0:38:02
0:27:42
GRE

 

176
123
49
6033
male
19-34
0:38:03
0:27:38
GRE

 

177
124
50
5521
male
19-34
0:38:05
0:33:49
GRE-YUPPI CAMP

 

178
125
51
5510
male
19-34
0:38:05
0:33:49
GRE-YUPPI CAMP

 

179
126
52
5533
male
19-34
0:38:06
0:33:50
GRE-YUPPI CAMP

 

180
54
9
90203
female
40-44
0:38:11
0:38:06
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

181
127
53
5762
male
19-34
0:38:14
0:27:18
GRE

 

182
128
10
10498
male
45-49
0:38:18
0:34:14
GRE

 

183
129
54
5981
male
19-34
0:38:18
0:27:52
GRE-ΖΑΚCRET SPORTS

 

184
55
9
5833
female
50-54
0:38:19
0:34:00
GRE

 

185
130
55
90197
male
19-34
0:38:20
0:38:02
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

186
56
23
5503
female
19-34
0:38:25
0:34:11
GRE-YUPPI CAMP

 

187
57
10
5962
female
40-44
0:38:27
0:27:44
GRE-Σοροπτιμιστικός Όμιλος Βυζάντιο

 

188
58
2
5325
female
55-59
0:38:33
0:34:48
GRE-MOOV

 

189
131
56
5120
male
19-34
0:38:34
0:38:17
GRE-INTRASOFT International

 

190
132
8
5772
male
55-59
0:38:38
0:28:23
GRE

 

191
133
16
5158
male
50-54
0:38:43
0:38:34
GRE-ΕΛΠΕ RUNNING TEAM

 

192
59
3
5324
female
55-59
0:38:49
0:35:03
GRE-MOOV

 

193
60
24
6112
female
19-34
0:38:49
0:28:36
GRE

 

194
134
57
5881
male
19-34
0:38:52
0:28:32
GRE

 

195
135
17
5164
male
50-54
0:38:55
0:38:48
GRE-ΕΛΠΕ RUNNING TEAM

 

196
136
18
5082
male
50-54
0:38:55
0:38:47
GRE-ΕΛΠΕ RUNNING TEAM

 

197
61
10
6056
female
50-54
0:38:55
0:28:44
GRE

 

198
137
58
90012
male
19-34
0:39:04
0:38:44
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

199
138
59
90130
male
19-34
0:39:17
0:39:04
GRE-BWIN RUNNING TEAM

 

200
62
25
5970
female
19-34
0:39:17
0:28:51
GRE-ΖΑΚCRET SPORTS

 


Page 4 of 13 Results 151 - 200 of 638