Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

1251
346
123
11265
female
19-34
1:30:15
1:23:13
IND

 

1252
347
124
11400
female
19-34
1:30:21
1:24:22
GRE

 

1253
348
125
11193
female
19-34
1:30:57
1:25:02
GRE

 

1254
349
48
10624
female
50-54
1:31:39
1:28:38
GRE-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

 

1255
906
253
11625
male
19-34
1:31:49
1:25:33
GRE-fitbox_by_alex

 

1256
350
126
11627
female
19-34
1:31:50
1:25:35
GRE-fitbox_by_alex

 

1257
351
127
11622
female
19-34
1:31:50
1:31:50
GRE-fitbox_by_alex

 

1258
352
128
11895
female
19-34
1:32:02
1:25:51
GRE-ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

 

1259
907
46
11933
male
60-64
1:32:28
1:25:36
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1260
908
138
11861
male
45-49
1:33:00
1:26:22
GRE-ΓΕΝΕΣΙΣ

 

1261
353
129
11894
female
19-34
1:33:09
1:26:58
GRE-ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

 

1262
909
254
10590
male
19-34
1:33:26
1:26:57
GRE-ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ

 

1263
354
49
11199
female
45-49
1:33:36
1:27:25
GRE

 

1264
355
7
10102
female
60-64
1:33:49
1:27:20
GRE-ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ

 

1265
356
42
10480
female
35-39
1:34:48
1:31:51
GRE

 

1266
357
130
11189
female
19-34
1:34:49
1:31:52
GRE

 

1267
910
103
10220
male
35-39
1:34:56
1:34:35
GRE-Bwin

 

1268
358
50
11929
female
45-49
1:35:39
1:28:49
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1269
911
10
11676
male
15-18
1:36:17
1:29:42
GRE-Masoutis Running Team

 

1270
912
112
11675
male
40-44
1:36:17
1:29:42
GRE-Masoutis Running Team

 

1271
913
20
11677
male
65-69
1:36:21
1:29:45
GRE-Masoutis Running Team

 

1272
359
56
11525
female
40-44
1:36:43
1:30:26
GRE-ALMA FITNESS SPOT

 

1273
914
21
10542
male
65-69
1:37:23
1:34:33
GRE

 

1274
360
49
11932
female
50-54
1:37:53
1:31:02
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1275
361
51
10402
female
45-49
1:38:07
1:37:20
GRE-ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

1276
362
8
10750
female
60-64
1:38:12
1:32:32
GRE

 

1277
915
120
11366
male
50-54
1:38:27
1:35:02
GRE-ONELITY HELLAS

 

1278
363
50
11930
female
50-54
1:38:31
1:31:40
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1279
364
131
11703
female
19-34
1:39:06
1:32:11
GRE-Masoutis Running Team

 

1280
916
255
11713
male
19-34
1:39:12
1:32:19
GRE-Masoutis Running Team

 

1281
365
52
11808
female
45-49
1:39:26
1:32:57
GRE-SIDMA RUNNING TEAM

 

1282
366
53
11805
female
45-49
1:39:28
1:33:00
GRE-SIDMA RUNNING TEAM

 

1283
917
47
11487
male
60-64
1:39:36
1:33:54
GRE-Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

1284
367
54
11941
female
45-49
1:41:09
1:34:19
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1285
368
9
10768
female
60-64
1:43:10
1:37:35
GRE

 

1286
369
43
11614
female
35-39
1:43:56
1:37:16
GRE-Euromedica Running Team

 

1287
918
104
11593
male
35-39
1:44:16
1:37:34
GRE-Euromedica Running Team

 

1288
919
4
10617
male
75+
1:44:48
1:41:56
GRE-ΣΔΥΘ

 

1289
370
55
11931
female
45-49
1:45:58
1:39:08
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1290
371
51
11926
female
50-54
1:46:14
1:39:23
GRE-ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1291
372
44
10486
female
35-39
1:47:18
1:46:38
GRE-Θιγά θιγά

 

1292
920
91
11457
male
55-59
1:57:53
1:50:48
GRE-ΟΜΓ

 

1293
373
132
10910
female
19-34
1:57:54
1:54:28
GRE-ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

1294
921
121
10894
male
50-54
2:06:33
2:06:33
GRE

 

1295
922
113
11719
male
40-44
3:39:58
3:39:58
GRE-Masoutis Running Team

 

1296
374
57
11242
female
40-44
4:51:20
4:51:20
GRE

 

1297
375
133
11601
female
19-34
5:11:23
5:11:23
GRE-Euromedica Running Team

 


Page 26 of 26 Results 1251 - 1297 of 1297