Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

1801
472
66
11775
female
40-44
1:24:02
1:20:07
Greece

 

1802
473
59
11818
female
45-49
1:24:08
1:20:45
Greece-MAS CARD TEAM

 

1803
474
50
11446
female
35-39
1:24:08
1:20:20
Greece

 

1804
1330
183
11889
male
40-44
1:24:09
1:20:22
Greece-ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ

 

1805
475
186
10248
female
19-34
1:24:10
1:20:42
Turkey-Akkokrunners

 

1806
1331
33
11639
male
65-69
1:24:18
1:20:23
Greece

 

1807
476
60
11853
female
45-49
1:24:28
1:20:05
Greece-ΟΜΓ

 

1808
1332
151
12612
male
50-54
1:24:32
1:20:21
Greece

 

1809
1333
362
12589
male
19-34
1:24:35
1:21:26
Greece

 

1810
477
187
12462
female
19-34
1:24:39
1:21:32
Greece-Pinewood School

 

1811
1334
34
11894
male
65-69
1:24:44
1:21:26
Greece-Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ

 

1812
1335
142
11695
male
55-59
1:24:47
1:21:29
Greece

 

1813
478
61
10914
female
45-49
1:24:49
1:24:21
Spain

 

1814
479
27
12099
female
55-59
1:24:58
1:21:34
Greece-Kinesiotherapy

 

1815
1336
206
12101
male
45-49
1:24:59
1:21:34
Greece-Kinesiotherapy

 

1816
480
14
12102
female
60-64
1:24:59
1:24:59
Greece-Kinesiotherapy

 

1817
481
188
12104
female
19-34
1:25:00
1:21:35
Greece-Kinesiotherapy

 

1818
482
61
11931
female
50-54
1:25:20
1:20:54
Greece-ALEXFIT STUDIO

 

1819
1337
146
10393
male
35-39
1:25:26
1:22:13
Greece-MAS CARD TEAM

 

1820
483
62
10698
female
50-54
1:25:40
1:22:10
Greece-MAS CARD TEAM

 

1821
1338
15
10171
male
70-74
1:25:41
1:25:24
Greece

 

1822
484
51
12509
female
35-39
1:25:55
1:22:36
Greece

 

1823
485
52
11826
female
35-39
1:25:59
1:22:58
Albania

 

1824
486
5
11451
female
<15
1:26:05
1:21:32
Greece

 

1825
487
6
11503
female
<15
1:26:06
1:21:33
Greece

 

1826
1339
152
10080
male
50-54
1:26:07
1:21:33
Greece-ΣΔΥΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

 

1827
1340
207
11114
male
45-49
1:26:07
1:22:18
Greece-ΣΔΥΘ - Bwin Running Team

 

1828
1341
147
12552
male
35-39
1:26:08
1:21:24
Greece

 

1829
488
53
12553
female
35-39
1:26:09
1:21:25
Greece

 

1830
489
189
12596
female
19-34
1:26:13
1:21:38
Greece

 

1831
1342
16
11724
male
70-74
1:26:31
1:23:33
Greece

 

1832
1343
363
12021
male
19-34
1:26:38
1:23:33
Greece-Deloitte

 

1833
490
190
12192
female
19-34
1:26:51
1:22:22
Greece-Pfizer Run for Joy

 

1834
1344
67
11588
male
60-64
1:27:07
1:22:24
Greece

 

1835
491
7
11637
female
<15
1:27:08
1:22:24
Greece

 

1836
492
7
56546
female
15-18
1:27:08
1:27:03
Greece

 

1837
1345
364
12189
male
19-34
1:27:14
1:22:44
Greece-Pfizer Run for Joy

 

1838
493
62
11828
female
45-49
1:27:27
1:24:14
Greece

 

1839
1346
184
11482
male
40-44
1:27:35
1:24:11
Turkey-Akkok Runners

 

1840
1347
185
12310
male
40-44
1:27:41
1:22:45
Greece-ΕΚΑΒ

 

1841
494
28
10903
female
55-59
1:27:42
1:27:15
Cyprus

 

1842
1348
186
10872
male
40-44
1:27:42
1:26:27
Greece

 

1843
495
54
11864
female
35-39
1:27:43
1:23:01
Greece-ΟΜΓ

 

1844
496
55
12422
female
35-39
1:27:51
1:23:14
Greece-KLEEMANN S.A

 

1845
1349
148
12429
male
35-39
1:27:53
1:23:16
Greece-KLEEMANN S.A

 

1846
1350
26
11600
male
15-18
1:27:56
1:23:38
Greece

 

1847
1351
365
10587
male
19-34
1:28:17
1:27:25
Greece-MAS CARD TEAM

 

1848
1352
187
12060
male
40-44
1:28:19
1:23:29
Greece-FIT FOR LIFE

 

1849
1353
68
11697
male
60-64
1:28:19
1:27:28
Greece-MAS CARD TEAM

 

1850
1354
208
12532
male
45-49
1:28:25
1:23:29
Greece-EXPOSYSTEM

 


Page 37 of 40 Results 1801 - 1850 of 1953