Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

1551
245
102
10621
Female
19-34
1:04:08
1:01:15
GRE

 

1552
1307
212
10762
Male
40-44
1:04:08
1:02:40
GRE

 

1553
1308
167
12710
Male
45-49
1:04:10
1:01:59
GRE-INTRASOFT International

 

1554
1309
213
11102
Male
40-44
1:04:10
1:03:24
GRE-Γιακουμπ

 

1555
1310
437
10752
Male
19-34
1:04:12
1:01:16
GRE

 

1556
246
8
11579
Female
55-59
1:04:13
1:03:14
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1557
1311
438
13381
Male
19-34
1:04:13
1:01:44
GRE

 

1558
1312
133
10354
Male
50-54
1:04:15
1:01:19
GRE

 

1559
247
23
12736
Female
50-54
1:04:15
1:01:01
GRE-KOURKOURIKIS TRAINING GROUP

 

1560
1313
214
10826
Male
40-44
1:04:16
1:01:11
GRE-TRAIN FOR LIFE CROSSFIT SERRES

 

1561
1314
439
10302
Male
19-34
1:04:17
1:01:06
CYP

 

1562
1315
440
11585
Male
19-34
1:04:17
1:01:26
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1563
248
33
13469
Female
40-44
1:04:18
1:03:13
GRE-100 running team

 

1564
1316
50
12925
Male
60-64
1:04:18
1:03:21
GRE-SPORT CENTER MIXAHΛΙΔΗΣ

 

1565
1317
215
13468
Male
40-44
1:04:18
1:03:13
GRE-100 running team

 

1566
1318
441
12060
Male
19-34
1:04:19
1:00:46
GRE-ARLA PROTEIN

 

1567
1319
442
10353
Male
19-34
1:04:19
1:00:46
GRE

 

1568
249
103
12169
Female
19-34
1:04:19
1:01:32
GRE-Coastal Rowing-ΟΦΘ

 

1569
1320
443
11089
Male
19-34
1:04:20
1:01:24
GRE

 

1570
1321
444
10228
Male
19-34
1:04:21
1:04:09
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

1571
1322
445
12351
Male
19-34
1:04:22
1:01:50
GRE-GNS

 

1572
250
24
13587
Female
50-54
1:04:24
1:03:12
GRE

 

1573
1323
446
10551
Male
19-34
1:04:24
1:03:36
GRE

 

1574
1324
168
11018
Male
45-49
1:04:25
1:00:24
GRE

 

1575
251
104
10657
Female
19-34
1:04:25
1:00:21
GRE

 

1576
252
105
11216
Female
19-34
1:04:26
1:01:33
GRE

 

1577
1325
134
10230
Male
50-54
1:04:26
1:04:06
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

1578
1326
447
13414
Male
19-34
1:04:28
1:03:32
GRE

 

1579
1327
448
12572
Male
19-34
1:04:28
1:00:54
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1580
253
106
12234
Female
19-34
1:04:29
1:02:22
GRE-CREDO S VICTORIA

 

1581
254
107
10053
Female
19-34
1:04:31
1:01:27
GRE

 

1582
255
108
11582
Female
19-34
1:04:31
1:03:14
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1583
1328
70
11581
Male
55-59
1:04:31
1:03:13
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1584
1329
135
12083
Male
50-54
1:04:31
1:03:54
GRE-ATP BANK FITNESS CLUB

 

1585
1330
176
10482
Male
35-39
1:04:31
1:00:19
GRE

 

1586
1331
169
12991
Male
45-49
1:04:31
1:02:44
GRE-TRANSFORMERS RUNNING TEAM

 

1587
1332
449
10158
Male
19-34
1:04:33
1:02:25
GRE-CREDO S VICTORIA

 

1588
256
9
13389
Female
55-59
1:04:33
1:03:53
GRE

 

1589
1333
450
12222
Male
19-34
1:04:35
1:01:24
GRE-COSMOTE

 

1590
1334
71
13135
Male
55-59
1:04:36
1:02:49
GRE-ΕΛΠΕ

 

1591
1335
72
51033
Male
55-59
1:04:37
1:01:02
GBR-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

1592
1336
216
12842
Male
40-44
1:04:37
1:03:42
ESP-NRDC-GR

 

1593
1337
170
12823
Male
45-49
1:04:37
1:03:41
ESP-NRDC-GR

 

1594
1338
171
11904
Male
45-49
1:04:38
1:02:53
GRE-ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

1595
1339
217
10339
Male
40-44
1:04:39
1:00:46
GRE-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

 

1596
257
34
13301
Female
40-44
1:04:39
1:02:45
GRE-100 RUNNING TEAM

 

1597
1340
451
11339
Male
19-34
1:04:40
1:03:45
GRE

 

1598
1341
136
11528
Male
50-54
1:04:41
1:01:25
GRE-ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ

 

1599
258
109
12206
Female
19-34
1:04:42
1:00:36
GRE-COSMOTE

 

1600
1342
73
11829
Male
55-59
1:04:42
1:03:46
GRE-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

 


Page 32 of 57 Results 1551 - 1600 of 2818