Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

1701
1412
464
12623
Male
19-34
1:05:46
1:03:23
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1702
1413
148
12355
Male
50-54
1:05:48
1:05:02
GRE-GNS

 

1703
1414
465
11758
Male
19-34
1:05:49
1:03:32
GRE-100 RUNNING TEAM

 

1704
1415
229
12024
Male
40-44
1:05:49
1:03:38
GRE-ARLA PROTEIN RUNNING TEAM

 

1705
290
123
13098
Female
19-34
1:05:50
1:02:20
GRE-Δ.Σ.Θ.

 

1706
1416
149
10964
Male
50-54
1:05:51
1:03:55
GRE

 

1707
1417
150
11444
Male
50-54
1:05:52
1:04:49
GRE

 

1708
291
27
10374
Female
50-54
1:05:53
1:05:39
GRE

 

1709
1418
53
10905
Male
60-64
1:05:53
1:04:55
GRE

 

1710
1419
466
10737
Male
19-34
1:05:54
1:05:17
GRE

 

1711
1420
179
11025
Male
45-49
1:05:54
1:03:53
GRE-ARIS THESSALONIKI

 

1712
1421
230
12519
Male
40-44
1:05:56
1:03:40
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1713
1422
180
11061
Male
45-49
1:05:59
1:05:06
GRE-Πίνω για να τρέχω,Τρέχω για να πίνω!

 

1714
1423
194
55090
Male
35-39
1:05:59
1:03:32
GRE-ALUTRUST RUNNING TEAM

 

1715
292
39
55081
Female
40-44
1:05:59
1:03:34
GRE-ALUTRUST RUNNING TEAM

 

1716
1424
151
12873
Male
50-54
1:06:00
1:05:23
GRE-RUN WITH ME THESSALONIKI

 

1717
1425
195
12697
Male
35-39
1:06:00
1:05:15
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1718
1426
152
12067
Male
50-54
1:06:02
1:03:21
GRE-ARLA PROTEIN

 

1719
1427
467
11199
Male
19-34
1:06:03
1:05:45
GRE

 

1720
1428
54
10429
Male
60-64
1:06:04
1:04:54
GRE

 

1721
1429
55
10579
Male
60-64
1:06:05
1:05:19
GRE

 

1722
1430
196
11428
Male
35-39
1:06:05
1:02:28
SRB

 

1723
1431
153
13393
Male
50-54
1:06:06
1:05:49
GRE

 

1724
1432
79
11057
Male
55-59
1:06:07
1:04:37
GRE

 

1725
293
37
12730
Female
45-49
1:06:08
1:04:40
GRE-KOURKOURIKIS TRAINING GROUP

 

1726
294
124
10524
Female
19-34
1:06:09
1:02:29
BIH

 

1727
1433
468
10013
Male
19-34
1:06:09
1:02:39
GRE

 

1728
295
125
10988
Female
19-34
1:06:11
1:02:40
GRE-Grenade Gym Thessaloniki

 

1729
1434
181
13330
Male
45-49
1:06:12
1:02:41
GRE

 

1730
1435
154
10546
Male
50-54
1:06:12
1:03:16
GRE-S.D.O. EORDAIAS

 

1731
1436
182
11059
Male
45-49
1:06:14
1:02:17
GRE

 

1732
1437
469
10544
Male
19-34
1:06:14
1:03:18
GRE- S.D.O. EORDAIAS

 

1733
1438
155
10911
Male
50-54
1:06:14
1:02:15
GRE

 

1734
296
126
12337
Female
19-34
1:06:14
1:02:36
GRE-GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd

 

1735
297
127
12441
Female
19-34
1:06:14
1:03:53
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1736
298
49
12874
Female
35-39
1:06:15
1:05:39
GRE-RUN WITH ME THESSALONIKI

 

1737
299
128
12883
Female
19-34
1:06:15
1:03:32
SRB-Delta Running Team

 

1738
1439
156
13223
Male
50-54
1:06:15
1:04:51
GRE-Σ.Ε.Ο.Α.Σ.Θ.

 

1739
1440
470
12886
Male
19-34
1:06:16
1:03:33
SRB-Delta Running Team

 

1740
1441
471
13416
Male
19-34
1:06:17
1:04:12
GRE-UFC THESSALONIKI

 

1741
300
129
13419
Female
19-34
1:06:18
1:04:11
GRE-UFC THESSALONIKI

 

1742
1442
197
11622
Male
35-39
1:06:19
1:04:52
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1743
301
130
10832
Female
19-34
1:06:19
1:03:28
GRE

 

1744
302
38
13238
Female
45-49
1:06:21
1:05:05
GRE-ΣΔ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

1745
303
131
10724
Female
19-34
1:06:21
1:03:54
GRE

 

1746
304
132
11728
Female
19-34
1:06:22
1:05:28
GRE-100 RUNNING TEAM

 

1747
1443
472
10337
Male
19-34
1:06:22
1:02:43
GRE

 

1748
305
28
12573
Female
50-54
1:06:22
1:04:50
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1749
1444
231
11350
Male
40-44
1:06:23
1:03:07
GRE

 

1750
306
133
12361
Female
19-34
1:06:24
1:05:11
GRE-GRENADE GYM THESSALONIKI

 


Page 35 of 57 Results 1701 - 1750 of 2818