Φίλτρα/Filters

Φύλλο/Gender:  Σύλλογος/Club: 

Ηλικιακή Κατηγορία/Age Category: 

Στοιχείο Αναζήτησης/Data filter: 

 

 

 

 
Rank
Gend.
Categ.
Bib
Name
Gend.
Age Cat.
Finish
Net
Country-Club

 

1801
1482
56
12096
Male
60-64
1:06:52
1:04:09
GRE-Μπάρμπα-Στάθης

 

1802
320
39
13267
Female
45-49
1:06:55
1:03:42
GRE-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

1803
321
136
12114
Female
19-34
1:06:55
1:03:38
GRE-BODY ART

 

1804
322
137
11043
Female
19-34
1:06:56
1:04:04
GRE-Pinewood School

 

1805
1483
27
11623
Male
65-69
1:06:56
1:05:40
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1806
323
40
12968
Female
45-49
1:06:58
1:03:21
GRE-TOPFITNESS

 

1807
324
31
12961
Female
50-54
1:06:58
1:03:20
GRE-TOPFITNESS

 

1808
1484
238
12130
Male
40-44
1:07:00
1:03:40
GRE-BODY ART

 

1809
325
138
10586
Female
19-34
1:07:02
1:04:27
GRE

 

1810
1485
188
11770
Male
45-49
1:07:03
1:05:31
GRE-E.E.Π.Α.Α.

 

1811
1486
239
13496
Male
40-44
1:07:03
1:06:36
GRE

 

1812
1487
204
10237
Male
35-39
1:07:03
1:03:18
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

1813
1488
189
11778
Male
45-49
1:07:04
1:05:31
GRE-E.E.Π.Α.Α.

 

1814
1489
205
13197
Male
35-39
1:07:04
1:04:40
GRE-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ

 

1815
326
55
12713
Female
35-39
1:07:04
1:06:16
GRE-ISOMAT ABEE

 

1816
1490
28
12575
Male
65-69
1:07:05
1:03:23
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1817
1491
190
11707
Male
45-49
1:07:05
1:04:29
GRE-100 RUNNING TEAM

 

1818
1492
485
10530
Male
19-34
1:07:05
1:02:51
GRE

 

1819
1493
486
12356
Male
19-34
1:07:05
1:06:17
GRE-GNS

 

1820
1494
487
12974
Male
19-34
1:07:06
1:02:51
GRE-TOPFIΤNESS KENTPO

 

1821
1495
160
11534
Male
50-54
1:07:07
1:03:01
GRE-ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ

 

1822
327
56
10351
Female
35-39
1:07:07
1:06:55
GRE

 

1823
328
43
12576
Female
40-44
1:07:07
1:03:26
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1824
1496
240
11105
Male
40-44
1:07:07
1:03:26
GRE

 

1825
1497
83
11171
Male
55-59
1:07:08
1:06:27
GER

 

1826
1498
191
10833
Male
45-49
1:07:09
1:05:46
GRE

 

1827
1499
488
12489
Male
19-34
1:07:10
1:06:57
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1828
1500
206
13521
Male
35-39
1:07:11
1:04:17
GRE

 

1829
329
57
13356
Female
35-39
1:07:13
1:04:33
GRE-100 RUNNING TEAM

 

1830
330
44
11212
Female
40-44
1:07:13
1:05:41
GRE

 

1831
1501
489
11928
Male
19-34
1:07:15
1:05:29
GRE-ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

 

1832
331
10
13359
Female
55-59
1:07:16
1:05:31
GRE

 

1833
1502
84
13201
Male
55-59
1:07:16
1:05:31
GRE-ΠΕΛΛΑ

 

1834
332
32
10932
Female
50-54
1:07:19
1:06:54
GRE

 

1835
1503
490
13161
Male
19-34
1:07:22
1:04:28
GRE-KENOTOM Embedded Systems Solutions

 

1836
333
58
10255
Female
35-39
1:07:22
1:07:14
GRE-VOLKSWAGEN RUNNING TEAM

 

1837
1504
192
11079
Male
45-49
1:07:22
1:03:29
GRE

 

1838
1505
85
11611
Male
55-59
1:07:23
1:05:57
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1839
1506
491
11426
Male
19-34
1:07:23
1:06:41
GRE-Ανεξάρτητος

 

1840
334
11
10749
Female
55-59
1:07:24
1:05:54
GRE

 

1841
335
33
10943
Female
50-54
1:07:25
1:06:44
GER

 

1842
1507
86
12483
Male
55-59
1:07:26
1:06:54
GRE-IKEA RUNNING TEAM

 

1843
336
139
13198
Female
19-34
1:07:26
1:03:49
GRE-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ Α.Π.Θ

 

1844
1508
207
10743
Male
35-39
1:07:28
1:04:19
GRE

 

1845
337
140
11182
Female
19-34
1:07:29
1:05:02
GRE

 

1846
338
41
11626
Female
45-49
1:07:32
1:06:31
GRE-Σ.Δ.Υ. Θεσσαλονίκης

 

1847
1509
241
13322
Male
40-44
1:07:33
1:03:47
GRE

 

1848
339
45
11679
Female
40-44
1:07:36
1:07:09
GRE-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ

 

1849
340
141
10987
Female
19-34
1:07:38
1:06:46
GRE

 

1850
1510
492
11341
Male
19-34
1:07:38
1:06:46
GRE

 


Page 37 of 57 Results 1801 - 1850 of 2818